Quote Icon

RES (SWEDEN) – MAY 2014

Cover Image

HOTET MOT SERENGETI

‘Serengeti är kanske världens mest kända plats för safari och skådeplats för den sista stora migrationen. För den som inte har upplevt den kanske det inte säger så mycket. Fast det borde det. Särskilt nu när en  motorväg är planerad att byggas och skära genom hela Serengeti’